adwokat prawo pracy
Firma

Pracownik i pracodawca. Jakie mają prawa i obowiązki?

Stosunek pracy to jedno z ważniejszych zagadnień zarówno dla przedsiębiorców, ale także zwykłych pracowników. Każdy potencjalny Polak musi sobie zdawać sprawę z tego, jakie są jego prawa i obowiązki, aby wiedzieć, jak się poruszać w gąszczu przepisów.

Czy adwokat prawo pracy zawsze musi znać?

Niejednokrotnie wydaje nam się, że wiemy w zasadzie wszystko na temat przepisów, które dotyczą pracodawców i pracowników. W praktyce jednak może być całkowicie inaczej. Wiele też mitów narasta na temat tego, co w zasadzie można nam w miejscu pracy, a jakie obowiązki ma wobec nas pracodawca. Oczywiście każdy adwokat prawo pracy zna od podszewki i jeżeli mamy problemy, to możemy się zwrócić do jakiego specjalisty z zapytaniem, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Wtedy też możemy się dowiedzieć, jakie są nasze prawa i obowiązki jako pracowników. Przede wszystkim do podstawowych obowiązków należeć będzie przestrzeganie czasu pracy. Musimy być także zaznajomieni z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. Nie trzeba też nikomu wyjaśniać, że musimy się do nich zastosować. Pracownicy mają także obowiązek dbać o porządek w miejscu, gdzie akurat pracują oraz kondycję maszyn, które są wykorzystywane w realizacji obowiązków pracowniczych. Oczywiście, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to adwokat prawo pracy może nam wyjaśnić nawet na drodze formalnej. Czasami do tego posuwają się pracodawcy, jeżeli mają jakieś pretensje do zatrudnionych. Wtedy też pracownik może się dowiedzieć, że musi wykonywać okresowo badania lekarskie i dbać o kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Należy też być lojalnym wobec pracodawcy i dochowywać tajemnicy zawodowej, nie wspominając o zasadach współżycia społecznego.

Jakie obowiązki mają pracodawcy?

Nie mniej obowiązków będą mieć także pracodawcy. Oczywiście, jeżeli adwokat prawo pracy analizuje właśnie dla nas, z uwagi na jakieś problemy w miejscu zatrudnienia, to jednocześnie też może nas poinformować, że pracodawca musi przede wszystkim szanować naszą godność i zapewnić wykonywanie swobodnie obowiązków pracowniczych. Poza tym pracodawca zawsze powinien wysłuchać pracownika, jeżeli ten ma jakieś uwagi na temat stosunków pomiędzy pracownikami lub gdy zauważy jakieś negatywne zjawisko w swoim miejscu pracy. Bardzo ważne są również kwestie tak podstawowe jak zapewnienie pracownikom odpowiednich środków higienicznych w toalecie, ale chodzi także o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, o czym czasami pracodawcy zapominają.