Dom

Kiedy trzeba wykonać ekspertyzę budowlaną?

Planując przebudowę budynku, czy duży remont oprócz projektu budowlanego potrzebna będzie opinia stanu technicznego budynku oraz ekspertyza budowlana. Jest to potrzebne, aby mieć pewność, że ściany, sufity, stropy i inne elementy konstrukcji są w zadowalającym stanie technicznym.

Co to jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana, inaczej techniczna to ocena stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. Zlecając wydanie oceny, należy powiedzieć, w jakim celu jest ona potrzebna, ponieważ przepisy prawa budowlanego nie określają ściśle, co powinno znaleźć się w tym dokumencie. Ekspertyza powinna zawierać dwa elementy: opinię techniczną budynku oraz ekspertyzę techniczną. Opinia ogranicza się do wniosków na postawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza budowlana jest opracowaniem zwykle szerszym, które zawiera wyniki pomiarów, badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Taka diagnoza wymaga także doświadczenia, intuicji i wiedzy eksperta.

Kiedy wystarczy jedynie opinia techniczna, a kiedy należy wykonać ekspertyzę?

Opinia techniczna będzie wystarczająca przed zakupem domu mieszkalnego. Warto sprawdzić, czy budynek nie posiada wad konstrukcyjnych, pęknięć ścian itp. Koszty opinii fachowca na temat stanu technicznego są niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego, w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad. Wydanie opinii technicznej należy zlecić inżynierowi lub technikowi, posiadającemu uprawnienia budowlane.

Zmodernizowanie, przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga ekspertyzy technicznej, ponieważ jest ona wymagana przez prawo budowlane. W niektórych sytuacjach np. przekształcenie budynku na sklep bądź restaurację wymaga wydania ekspertyzy technicznej przed otrzymaniem zgody na dalsze użytkowanie budynku. W przypadku pojawienia się pęknięć ścian, fundamentów, przemieszczeń okien ważne jest sprawdzenie, czy nie doszło do zaburzenia konstrukcji budynku, a tym samym można ocenić, czy budynek nie grozi zawaleniem. Celem wykonania ekspertyzy jest także wczesne wykrycie usterek, które mogą zostać naprawione, zanim dojdzie do zburzenia konstrukcji, będącej zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Bardzo ważne jest, by ekspertyza budowlana została wykonana przez doświadczonego fachowca- rzeczoznawcę budowlanego, który legitymuje się pisemną rekomendacją wojewody.