Dom Firma

Jak przystosować firmę do potrzeb pracowników niepełnosprawnych?

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca powinien zapewnić jej odpowiednie warunki pracy. Zarówno stanowisko pracy, jak i łazienka w takim przypadku powinna zostać odpowiednio przystosowana, aby zapewnić osobie niepełnosprawnej odpowiedni poziom swobody i komfortu. Czy jest to kosztowne przedsięwzięcie? Jak prawidłowo przystosować stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Czy jest możliwe otrzymanie dofinansowania na przystosowanie firmy dla osób niepełnosprawnych?

Możliwe jest otrzymanie zwrotu środków zainwestowanych w przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pracodawca ma obowiązek jednak zatrudnić osobę z orzeczeniem przez co najmniej 36 miesięcy, a osoba, której zamierza przystosować stanowisko pracy powinna być osobą poszukującą pracy lub bezrobotną, albo być już zatrudnioną u pracodawcy, a potrzeba zmiany stanowiska nie wystąpiła w efekcie zawinionego przez pracownika bądź pracodawcę naruszenie przepisów, w tym również przepisów Kodeksu pracy. Gdy warunki te są spełnione, można starać się o zwrot środków przeznaczonych na:

  • zakup oraz autoryzację oprogramowania, zwłaszcza oprogramowania specjalistycznego, które ułatwia pracę osobie niepełnosprawnej, jak i technologię wspomagającą taką pracę;
  • adaptację zakładowych pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza nawiązując do przystosowanych stanowisk pracy;
  • rozpoznanie potrzeb osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do przystosowanego stanowiska lub budynku poprzez służby medycyny pracy;
  • adaptacje lub zakup urządzeń umożliwiających lub ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie powierzonych jej obowiązków służbowych.

Jak przystosować firmę dla osób niepełnosprawnych?

Istnieje dwanaście grup niepełnosprawności, oznaczonych odpowiednimi kodami, a każda z nich zawiera wiele podkategorii. Każdą z nich natomiast tworzą pojedyncze osoby z niepełnosprawnością, a każda z nich ma nieco inny rodzaj choroby, różne objawy, indywidualne uwarunkowania oraz sposoby na radzenie sobie z niepełnosprawnością. Oznacza to, iż nie jest możliwe skatalogowanie i sklasyfikowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, tak by dostosować do nich każde stanowisko pracy. W zdecydowanej większości przypadków dokonywane przez pracodawców zmiany są niewielkie, a zarazem wpływają na poprawę komfortu również innych pracowników. Co więcej, ponoszone koszty są minimalne, bądź nie występują. Warto wspomnieć o tym, iż oprócz zadbania o przyjazną przestrzeń wokół osoby niepełnosprawnej, warto pamiętać, iż dla niej może bardziej niż dla innych, ważne jest poczucie, że w przypadku trudnej sytuacji i niespodziewanego problemu może liczyć na pomoc kolegów czy życzliwość szefa. Istotne są elastycznie traktowane przerwy podczas wykonywania pracy, które sprawiają, że osoba niepełnosprawna może odpocząć dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebuje. Szczera rozmowa z osobą niepełnosprawną, w dobrych okolicznościach, danie jej poczucia, że jest pełnowartościowym pracownikiem, da o wiele więcej, niż przestudiowanie licznych poradników, ustaw i przewodników.

Poręcze i uchwyty do łazienki dla osób niepełnosprawnych – elementy, o których nie można zapomnieć

Łazienka dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od tego, czy ma ona miejsce w domu, czy w firmie, powinna być w pełni funkcjonalna, umożliwiająca swobodne poruszanie się w niej, jak i zapewniająca bezpieczeństwo. Co jednak najważniejsze, powinna ona zapewnić komfort i intymność osobom niepełnosprawnym. Taką swobodę umożliwiają między innymi poręcze i uchwyty do łazianki osób niepełnosprawnych oraz specjalne meble umożliwiające swobodne poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim. Urządzając taką łazienkę, należy zadbać o takie detale jak:

  • drzwi wejściowe (brak progu, szerokość minimum 100 cm);
  • przestrzeń manewrowa (nie może być mniejsza niż średnica okręgu o minimalnej wartości 150 cm);
  • poręcze i uchwyty do łazienki osób niepełnosprawnych (powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej);
  • toaleta dla osoby niepełnosprawnej (zalecana wysokość 40-50 cm, wzmocnione metalowe zawiasy, przycisk spłukujący nie wyżej niż 120 cm);
  • umywalka (zalecana wysokość to ok. 60 cm).